Tingimused

Meie Tingimuste lehekülg koondab endas mõlema poole õigusi ja kohustusi, lähtudes meie veebilehe külastamise õiguslikust aspektist.

Senini oleme kokku puutunud imeliste külastajate ja klientidega ning alati nende probleemidele lahenduse leidnud, ilma et peaksime antud dokumenti hoolikalt lugema ja välja tooma vastavaid klausleid, mille põhjal ühel või teisel osapoolel õigus on. Anname alati endast parima, et samal moel jätkata ning loodame sama ka oma klientidest.

 

Liitu meiega meie ühisel teekonnal!

 1. Antud veebisaiti haldab Hekk OÜ. Terve veebisaidi ulatuses kasutatavad terminid “meie”, “meid” ja “Hekkpipe” viitavad Hekk OÜ-le. Hekk OÜ pakub oma veebisaiti, sealhulgas kogu saidil leiduvat informatsiooni ja teenuseid ainult äriklientidele, edaspidi “Klient”, kõikide välja toodud tingimuste, eeskirjade ja märkustega nõustumise korral.
 2. Palun loe meie Tingimusi hoolikalt enne kui sisened või kasutad Hekkpipe veebisaiti. Mistahes osale Hekkpipe veebisaidist sisenedes või seda kasutades nõustud nende Tingimustega, mitte nõustudes ei ole sul õigust veebisaidile siseneda ega mitte ühtegi veebisaidi teenust kasutada.
 3. Kõikidele uutele funktsioonidele ja tööriistadele, mis tulevikus meie veebipoodi lisatakse, kehtivad samuti käesolevad Tingimused. Kehtiv versioon Tingimustest on alati antud lehel ülevaatuseks saadaval. Hekkpipe jätab endale õiguse mistahes Tingimuste all olevat punkti uuendada, muuta või välja vahetada, andes sellest teada oma veebisaidil vastava postitusega. Kliendi kohustuseks on antud lehekülge sellel tehtavate muudatuste osas perioodiliselt kontrollida.
 4. Nende Tingimustega nõustudes kinnitad, et oled vähemalt 18 aastat vana.
 5. Sul pole õigust kasutada meie tooteid mistahes illegaalsel või volitamata eesmärgil ega rikkuda mitte ühtegi seadust kehtivas jurisdiktsioonis (sealhulgas autoriõiguse seadusi).
 6. Lisaks antud tingimustele reguleerivad Hekkpipe’i toodete ostmisest tulenevaid õiguslikke suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
 1. Hekkpipe müüb veebileheküljelt kaupu ja teenuseid ainult Äriklientidele, vastavalt Eestis kehtivale Tubakaseadusele.
 2. Klient kinnitab, et on enne müügi-/ostutehingut Hekkpipe’i veebipoe tingimused läbi vaadanud, nõustub nende tingimustega ja kohustub neid järgima.
 3. Hekkpipe on omalt poolt teinud kõik selleks, et kuvada meie poes saadaval olevate toodete värve ja pilte võimalikult täpselt. Siiski on tegemist illustratiivsete piltidega. Meie tooted on valmistatud käsitööna ning igal puidupinnal on erinev muster. Hekkpipe ei saa ka tagada, et kliendi arvutimonitor kuvab toodete värve täpselt.
 4. Klient nõustub jagama kehtivat, täielikku ja täpset ostmiseks vajalikku informatsiooni kõikide ostude puhul, mis on tehtud meie veebipoes.
 1. Kõik Hekkpipe’is müüdavate toodete hinnad on esitatud eurodes (EUR) või USA dollarites (USD).
 2. Vajadusel lisatakse ostukorvi koguhinnale kassas transpordikulud. Transpordiviisid ja vastavad kulud esitatakse kassas pärast arveldus- ja transporditeabe sisestamist. Transpordikulud varieeruvad sõltuvalt sihtkohast, toodete arvust ostukorvis ja kliendi valitud transpordiviisist.
 3. Et pakkuda parimat ja turvalisimat teenust ning soodustada Hekkpipe’i veebipoe arendamist, on Hekkpipe’il õigus neid tingimusi ning Hekkpipe’i hinnakirju muuta ja täiendada. Kõik tingimused ja hinnamuutused avaldatakse veebisaidil www.hekkpipe.com.
 4. Tingimused ja hinnamuutused jõustuvad kohe pärast nende avaldamist veebisaidil www.hekkpipe.com. Kui tellimus esitatakse enne tingimuste muutumist, reguleeritakse kliendi ja Hekkpipe’i vahelisi õigussuhteid vastavalt tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimustele, kui seaduse või käesolevate tingimustega ei ole ette nähtud teisiti.
 1. Ostukorv luuakse hetkel, mil klient klõpsab nupul „Lisa ostukorvi“. Sealt edasi saab ostukorvi vaadata või tellimus kassas vormistada.
 2. Kassas palutakse kliendil sisestada oma arveldus- ja transporditeave ning valida eelistatud transpordi- ja makseviis.
 3. Pärast tellimuse kinnitamist suunatakse klient maksma.
 4. Leping jõustub hetkest, mil makse on laekunud ühele Hekkpipe’i kontodest.
 1. Hekkpipe veebist saavad kaupa soetada vaid ärikliendid, kasutades selleks kuvatavaid maksevõimalusi.
 2. Erakliendi poolt laekunud maksed tagastatakse erakliendile.
 3. Klient mõistab, et tema makset (välja arvatud krediitkaardi andmed) võidakse krüpteerimata kujul üle kanda ning see võib endas hõlmata (a) üle mitme võrgu edastamist ja (b) muutuseid kohandumaks seotud võrkude ja seadmete tehniliste nõudmistega. Deebet- ja krediitkaardi andmed krüpteeritakse alati usaldusväärsete kolmandate isikute poolt, kui andmeid läbi mitme võrgu üle kantakse. Hekkpipe ei kogu mitte ühegi deebet- ega krediitkaardi andmeid.
 4. Hekkpipe on isikuandmete vastutav töötleja, Hekkpipe edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le, Everypay’le, Paypal’ile ja teistele makseteenuse pakkujatele.
 1. Kui makse on laekunud, siis kaup saadetakse välja tellimusteabel väljatoodud info kohaselt.
 2. Enne saadetise vastuvõtmist palume kontrollida pakendi seisukorda. Saadetist ei tohiks vastu võtta, kui pakend tundub olevat kahjustatud. Kättetoimetamisteatist allkirjastades kinnitab äriklient, et saadetis oli tarnehetkel heas korras ja et ta on pakendi seisundiga rahul (kaup ei ole kahjustatud).
 1. Kliendil on õigus oma tellimus tühistada 14 päeva jooksul, kuid ilma ühtegi tasu rakendamata, kuni kaup ei ole väljastatud kullerfirmale. Kui kaup on väljastatud kullerfirmale rakenduvad vajadusel transpordi- ja importollidega seonduvad tasud. Tellimuse tühistamise soovi korral palun saata e-kiri koos tellimuse numbriga aadressile shop@hekkpipe.com.
 2. Kliendile tagastatav raha krediteeritakse esialgse ostja PayPali kontole või deebet-/krediitkaardile. Kõik maksele lisanduvad tasud kannab Klient (näiteks ülekandetasud).

Garantii on reguleeritud meie Tagastamise ja hüvitamise poliitikaga.

 1. Hekkpipe ei vastuta mis tahes moel suitsetamisest või toote muul eesmärgil või viisil kasutamisest tulenevate terviseriskide eest.
 2. Hekkpipe’i toodete õige ja parim kasutusviis on esitatud vesipiibuga kaasasolevas trükitud kasutusjuhendis.
 3. Ohutuse seisukohast on kõige olulisem aspekt see, et vesipiibu suitsetamise ajaks tuleb puidust kaas sulgeda.
 4. Tooteid ei tohi maha kukutada, kahjustada, lõigata, kriimustada, värvida, graveerida (ostmise järgselt), millegi teravaga või abrasiivsete tööriistade või kemikaalidega puhastada või mõnel muul moel modifitseerida. Toode on veekindel ja lihtsasti puhastatav, kuid puidust osa pole lubatud pikemat aega vees hoida. Igasuguse toote väärkasutuse korral ei kehti tootele enam garantii.
 5. Hekkpipe ei vastuta mis tahes moel ühegi kahju eest, mida põlev süsi või mõni muu vesipiibu osa võib põhjustada.
 1. Hekkpipe’i logo ning nimed HEKK ja „Hekkpipe“ on veebisaidi omaniku registreeritud või registreerimata kaubamärgid. Mitte midagi sellel veebisaidil sisalduvast ei tohiks tõlgendada kui antavat litsentsi või õigust kasutada mis tahes kaubamärki veebisaidi omaniku kirjaliku loata. Sellel veebisaidil kuvatud kirjalik sisu on selle vastava autori omand ja seda ei tohi reprodutseerida tervikuna ega osaliselt, kui selleks ei ole autori selgesõnalist kirjalikku luba.
 2. Klient nõustub mitte reprodutseerima, dubleerima, kopeerima, müüma, edasi müüma või ekspluateerima mistahes osa toodetest ega Teenusest, mis on veebisaidi kaudu kättesaadav, kui selleks pole meiepoolset kirjalikku luba.

Isikliku informatsiooni edastamine läbi meie veebipoe on reguleeritud meie Privaatsuspoliitika poolt. Vaata meie Privaatsuspoliitikat.

 1. Aeg-ajalt võib meie veebisaidil olev informatsioon sisaldada tüpograafilisi vigu, ebatäpsusi või ärajätmisi, mis puudutavad toodete kirjeldusi, hindu, soodustusi, pakkumisi, tarnekulusid, tarneaegu ja saadavust. Jätame endale õiguse parandada mistahes vigu, ebatäpsusi või ärajätmisi ja muuta või täiendada informatsiooni. Tavaliselt me tellimusi ei tühista, kuid iga kord, kui selline olukord aset leiab, kontakteerume kliendiga ning leiame parima lahenduse. Kui oleme makse kätte saanud, kuid ei suuda leida sobivat lahendust, tagastame tellimusest 100% .
 2. Veebisait võib sisaldada teatud ajaloolist informatsiooni. Kuigi anname oma parima selleks, et tagada esmaklassilist kasutajakogemust ja ajakohast informatsiooni, ei pruugi ajalooline informatsioon olla ajakohane. Jätame endale õiguse veebisaidi sisu modifitseerida, kuid meil pole kohustust veebisaidi mistahes informatsiooni uuendada. Saidil leitav materjal on mõeldud ainult üldise informatsioonina ning sellele ei tohiks otsuste tegemisel ainuisikuliselt tugineda.
 3. Me ei võta endale mitte mingisugust kohustust uuendada, parandada või täpsustada mistahes kolmanda isiku veebisaidil olevat informatsiooni (näiteks edasimüüjate veebilehel), välja arvatud juhul, kui seda nõuab seadus.
 1. Hekkpipe ja Klient on kohaldatavates Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud ulatuses ja juhtudel vastastikku vastutavad käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest.
 2. Hekkpipe ei vastuta kliendile tekitatud kahju ega kauba tarnetähtaegade ületamise eest, kui selline kahju või tarnetähtaja ületamine on põhjustatud Hekkpipe’i kontrolli alt väljas olevatest asjaoludest või asjaoludest, mille esinemist Hekkpipe ei näinud ette ega saanudki ette näha (Force Majeure).
 1. Kõik isiklikud andmed, mille klient esitab Hekkpipe’i veebilehe külastamisel ja ostude sooritamisel, on konfidentsiaalsed. Kõik deebet-/krediitkaardi tehingud töödeldakse PayPali või EveryPay’ga ning seetõttu ei edastata Hekkpipe’ile teisi isikuandmeid peale nime ja kontaktandmete.
 2. Kõik küsimused, mida käesolevad tingimused ei hõlma, tuleb lahendada Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide alusel.
 3. Kõik Hekkpipe’i toodete tellimise ja ostmisega seotud vaidlused kliendi ja Hekkpipe’i vahel lahendatakse läbirääkimiste teel.

Küsimused Tingimuste kohta tuleks saata aadressile: shop@hekkpipe.com.

Soeta endale päris oma Hekkpipe vesipiip!

Hakka trükkima ja otsimiseks vajuta Enter klahvi

Ostukorv

Ostukorvis ei ole tooteid.